Asesoramento / Asesoramiento

Orientación sobre permisos de traballo e residencia, reagrupacións, expedientes de expulsión, etc.

 

Campañas de sensibilización sobre o fenómeno da inmigración dirixidas a centros escolares e entidades da zona metropolitana da Coruña.

 

Campañas de sensibilización para previr actitudes racistas e xenófobas.

 

Cooperación ó desenvolvemento: proxecto de dispensario médico en Senegal.

 

Orientación sobre permisos de trabajo y residencia, reagrupaciones, expedientes de expulsión, etc.

 

Campañas de sensibilización sobre el fenómeno de la inmigración dirigidas a centros escolares y entidades de la zona metropolitana de A Coruña.

 

Campañas de sensibilización para prevenir actitudes racistas y xenófobas.

 

Cooperación al desarrollo: proyecto de dispensario médico en Senegal.