O uolof / El wolof

O uolof (wolof) é unha lingua falada na África Ocidental, no Senegal, en Gambia e na Mauritania, sendo a lingua nativa do grupo étnico uolof. É unha lingua nixero-congolesa. O termo uolof pódese refirir tamén á etnia e á súa cultura e ás súas tradicións. De forma contraria ás demais linguas sub-saharianas non é lingua tonal.

A lingua uolof distribúese na África do Noroeste conforme segue:

  • Senegal: Preto de 32 millóns de persoas (40% da poboación do país) teñen o uolof como lingua nai, aínda que é a lingua francesa a oficial do país. Outro 40% da poboación senegalesa ten o uolof como segunda lingua (como idioma adquirido). Domina toda a rexión entre Dacar e San Luís, ata a oeste e sudoeste de Kaolack. O dialecto dakar-uolof, unha mestura urbana do propio uolof coa lingua francesa, lingua árabe e lingua inglesa, é falado na capital Dacar. O uolof é utilizado en todas as capitais rexionais do Senegal e nas localidades onde conviven máis dun grupo étnico a lingua común é o uolof.
  • Gambia: O idioma prevalente no país é o mandinca de Banxul, porén 200 mil persoas (15 % do país) usan uolof como primeira lingua. Na capital, a súa utilización é do 50% e na maior cidade do país, Serrekunda, o uso é do 90%, aínda que aí vivan poucos membros da etnia uolof. Esta lingua é cada vez máis a língua da xente nova e dos mestizos étnicos e ven gañando prestixio en función da música popular mbalax e da cultura senegalesa. En Banxul e en Serrekunda, o uolof é a lingua franca. A lingua inglesa é a oficial do país, sendo as linguas nativas mandinca (40%), uolof (15%) e fula(15%) non son usadas na educación.
  • Mauritania: 185 mil persoas (7% do país) falan uolof, en especial na costa sur, próxima ó Senegal. A lingua árabe é a oficial e o francés é a lingua franca.

 

(Información obtida da Wikipedia)

 

 

El wolof es una lengua hablada en África Occidental, en Senegal, en Gambia y en Mauritania, siendo la lengua nativa del grupo étnico wolof. Es una lengua nigero-congolesa. El término wolof se puede referir también a la étnia y a su cultura y sus tradiciones. De forma contraria a las demás lenguas subsaharianas, no es lengua tonal.

La lengua wolof se distribuye en África del Noroeste conforme sigue:

  • Senegal: Cerca de 32 millones de personas (40% de la población del país) tienen el wolof como lengua madre, aunque es la lengua francesa la oficial del país. Otro 40% de la población senegalesa tiene el wolof como segunda lengua (como idioma adquirido). Domina toda la región entre Dakar y Saint Louis, hasta el oeste y sudoeste de Kaolack. El dialecto dakar-wolof, una mezcla urbana del propio wolof con la lengua francesa, lengua árabe y lengua inglesa, es hablado en la capital Dakar. El wolof es utilizado en todas las capitales regionales de Senegal y en las localidades donde conviven más de un grupo étnico la lengua común es el wolof.
  • Gambia: El idioma que prevalece en el país es el mandinka de Banjul, sin embargo 200 mil personas (15% del país) usan el wolof como primera lengua. En la capital, su utilización es del 50% y en la mayor ciudad del país, Serrekunda, el uso es del 90%, aunque ahí vivan pocos miembros de la etnia wolof. Esta lengua es cada vez más la lengua de la juventud y de los mestizos étnicos y viene ganando prestigio en función de la música popular mbalax y de la cultura senegalesa. En Banjul y en Serrekunda, el wolof es la lengua franca. La lengua inglesa es la oficial del país, siendo las lenguas nativas el mandinca (40%), wolof (15%) y fula (15%) no son usadas en la educación.
  • Mauritania: 185 mil personas (7% del país) hablan wolof, en especial en la costa sur, próxima a Senegal. La lengua árabe é la oficial y el francés es la lengua franca.

 

(Información obtenida de la Wikipedia)